PROGRAMI MUZIČKE ŠKOLE AMADEUS

 

Pored redovne nastave muzička škola Amadeus učenicima nudi mogućnost pohađanja:

  * PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

  * PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U SREDNJU  MUZIČKU ŠKOLU

  * INDIVIDUALNE PRIPREMNE NASTAVE

  * PROGRAMA SPECIJALNIH KURSEVA

 

PROGRAM RADA PRIPREMNE NASTAVE

za decu uzrasta od 5 do 7 godina

     - Tehnika disanja i pravilnog držanja

     - Korelacija sa sportom - razvoj motorike

     - Retorika - kroz tehniku raspevavanja deca uče pravilan izgovor teških slova

     - Razvoj motorike šake - "veseli prstići"

     - Muzičko opismenjavanje

          - deca uče note, pevaju i slušaju muziku

          - upoznaju različite muzičke instrumente

          - upoznaju kompozitore i muzičke stilove

 

PROGRAM RADA INDIVIDUALNE PRIPREMNE NASTAVE "MUSIC SCHOOL"

za uzrast od 5 do 9 godina

     - Sviranje na odabranom instrumentu

     - Notno opismenjavanje

 

PROGRAM RADA PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU 

Ako ste redovan ili vanredan učenik osnovne muzičke škole!

AKO NEMATE  ZAVRŠENU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU!

U toku ove školske godine budite deo pripremne nastave za

UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU AMADEUS!

Licencirani profesori i stručni saradici naše škole pomoći će Vam da ostvarite svoj cilj!

 

Volite muziku, aranžiranje, komponovanje, organizaciju a ne želite da zapostavite opšte obrazovanje?

UPIŠITE TEORETSKI ODSEK SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE AMADEUS!

- muzički predmeti + gimnazijski - zajedno ili odvojeno - VAŠ JE IZBOR!

 

Svirate neki instrument ili lepo pevate? 

UPIŠITE INSTRUMENTALNI ODSEK SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE AMADEUS!

Steknite veštine i sposobnosti koje će vam otvoriti nove mogućnosti!

Prijave počinju od 15. novembra putem telefona 062/294 943 ili elektronske pošte skola@amadeus.edu.rs 

POZOVITE I ZAKAŽITE RAZGOVOR!

 

Posle završene srednje muzičke škole Amadeus, učenik ima prohodnost na sve državne i privatne fakultete, visoke škole i akademije u zemlji i inostranstvu!

 

Pored redovne nastave u muzičkoj školi „Amadeus“ postoji mogućnost VANREDNOG ŠKOLOVANJA.

 

PROGRAM SPECIJALNIH KURSEVA 

je pažljivo osmišljen program za polaznike različitih uzrasta, mogućnosti i potreba. Nastava je individualna. 

  • kurs „Classic school“  - gitara, klavir, violina, violončelo, pevanje
  • kurs „Mali muzičar“     – namenjen deci sa smetnjama u razvoju

Cilj: poboljšanje psiho- motornih funkcija deteta kroz aktivno i receptivno bavljenje muzikom.

Besplatno savetovalište za roditelje

 
 

Pažljivo osmišljeni i jedinstveni programi kreativnog tima muzičke škole "Amadeus" pomoći će deci da razviju:

     - logičko razmišljanje, memoriju i maštu

     - sposobnost opažanja, koncentracije i poređenja

     - suzdržavanje od nevoljnih impulsa

     - osećaj za jačinu, visinu i trajanje tonova

     - osećaj za ritam i melodiju

     - muzički ukus

     - osećaj za estetiku

 

PRIJAVITE SE PUTEM TELEFONA  062/ 294 943 ILI ELEKTRONSKE POŠTE skola@amadeus.edu.rs .