Srednja muzička škola "Amadeus"

 Profil:  KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE

U želji da omogući što bolje uslove za razvoj i motivaciju mladih i talentovanih učenika, srednja muzička škola Amadeus je napravila poseban program za svoje srednjoškolce.

Smerovi:

  • VOKALNO- INSTRUMENTALNI (muzički izvođač)

  • TEORETSKI

  • ETNOMUZIKOLOGIJA

  • MUZIČKA PRODUKCIJA

Srednja muzička škola Amadeus školuje buduće zaposlene u kulturi, umetnosti, obrazovanju i javnom informisanju.

Posle završene srednje muzičke škole, učenik može da konkuriše na sve državne i privatne  fakultete, visoke škole i akademije u zemlji i inostranstvu!

 

  • Prilagođen raspored časova i nastavne metode za učenike koji pohađaju neku od stručnih škola ili gimnazija, a muzička škola je dodatno obrazovanje.
  • Mogućnost vanrednog školovanja
  • Ubrzano napredovanje za izuzetno talentovane učenike
  • Stručni seminari eminentnih profesora sa muzičke akademije i iz inostranstva
  • Razmena učenika sa drugim srednjim školama u inostranstvu
  • Saradnja sa konzervatorijumom „Richard Wagner“  - Beč, Austrija